[BBC] Quotes from “همسر ناشناخته حسن روحانی و پدیده ‘بانوی اول”

ژژانت آفاری، استاد و پژوهشگر دانشگاه کالیفرنیا در سنتاباربارا در این باره می گوید: “موفق ترین بانوان اول معمولا روی یکی دو طرح مهم اجتماعی کار می کنند. مثلا میشل اوباما، علاوه بر آن که نماد یک زن موفق در جامعه آفریقایی تبارهای آمریکایی است، پرچم دار طرح تغذیه سالم، بویژه برای کودکان است. خانم اوباما حتی باغ میوه و سبزیجات در کاخ سفید درست کرده. با توجه به این که جمعیت بالایی از آمریکایی ها دچار چاقی مفرط اند، این پروژه مهمی برای بانوی اول به شمار می رود”

خانم آفاری می گوید: “به نظر من خانم آقای روحانی هم می تواند با نگاهی به خانواده و عزیزانش و تجربیات شخصی اش، روی یک یا دو موضوع مهم جامعه کار کند. موضوعاتی که واقعا به مسائل مردم گره می خورد. باید روی این طرح ها وقت بگذارد و افکار عمومی جامعه را به طرف آنها جلب کند. تا به این ترتیب احتمالا به سیاستگذاری های بهتر در این مورد کمک کند”

Comments are closed.