ملانصرالدین و دیگ درهم‌جوش خلاقیت در ماورای قفقاز

ملانصرالدین شخصیتی نیرنگ باز و افسانه ای است که هم ایرانیان و هم ترک ها او
را متعلق به خودشان می دانند و محبوب ترین شخصیت فرهنگ عامه در
افسانه های خاورمیانه، آسیای میانه، بالکان، جنوب روسیه و ماورای قفقاز است. ۱
این طور به نظر می رسد که شخصیت عامیانه ی ملانصرالدین چندین موطن داشته
باشد. برخی از منابع فارسی و عربی مدعی هستند که او اصالتا اهل کوفه (عراق
امروزی) بوده و در نیمه ی دوم قرن نهم میلادی زندگی می کرده است. منابع ترکی
مصرّانه معتقدند که او در اصل ترک و هم عصر تیمور، حاکم ترک مغول اوایل قرن
پانزدهم میلادی بوده است. ترکیه ی مدرن ملانصرالدین را به عنوان نمادی ملی
پذیرفته است. جشنواره ی سالانه ی بزرگداشت او از سال ۱۹۵۹ به بعد در آق شهر
برگزار می شود. اولین نسخه ی چاپی مدرن از داستان های نصرالدین هوجای
نیرنگ باز در سال ۱۸۳۷ به زبان ترکی منتشر شد. نسخه ی عربی آن در سال ۱۸۶۴
در قاهره و سپس نسخه ی فارسی اش در سال ۱۸۸۱ منتشر گردید.

 

Download:

ملانصرالدین و دیگ درهم‌جوش خلاقیت در ماورای قفقاز – حرفه‌ هنرمند

 

Download full article as PDF

Online article is a compact version. You can also download full article that contains aditional diagrams and content as PDF.